Daily Archives: 18 三月, 2023

回應網友 – Brian Yeung

        Brian Yeung:謝謝你三月十七日留言。

        微軟是老牌的,巨型的,獨立技術專利的好公司,現在它又控制了CHATGPT的研究發展,未來發展無可限量,我自己部署部份資產購入微軟,還將繼續購入,但現在是加息期,股市可能波動很大,要有長期持有的打算才可買入。

        意見僅供參考。

                                                         D.P.Zhang